Søg i kandidatbank

Step 1. Start med at gå ind på din kandidatbank

Step 2. Marker først, hvor i databasen du ønsker at søge: Basis info, dokumenter, noter eller interview

Step 3. Anvend forskellige søgefunktioner
Du kan søge efter flere ord ved hjælp af AND, OR, NOT og “søgeord” funktioner.
Nedenfor har vi forklaret, hvordan du bruger hver kategori.

Husk at skrive AND, OR, & NOT med store bogstaver.

Søg med to ord af gangen
Hvis du har en søgning der indeholder to ord, kan du skrive AND mellem dine søgeord.
Så vil alle kandidater med disse 2 søgeord komme frem:

Brug enten/eller søgning
Du kan bruge OR imellem dine søgeord, hvis du ønsker at finde de kandidater som indeholder enten det ene
eller det andet søgeord. Fx. kan du søge på alle kandidater, der enten bor i København eller Århus:

Undlad specifikke ord
Er der specifikke søgeord, som kandidaterne IKKE må indeholde bruges søgefunktionen NOT. I praksis kan
det fx. være, at du søger på kandidater med en bachelorgrad og frasorterer alle med kandidatgrad, fordi de
vil være over kvalificerede:

Søg med et enkelt søgeord
Ved at sætte “gåseøjne” rundt om dit søgeord, vil det stå alene. Hvis du fx. søger “Regnskabschef”, vil der kun
komme kandidater frem, der indeholder ordet”regnskabschef”. Det betyder, at de kandidater som
indeholder dele af ordet som fx. “regnskab” eller “chef”, vil blive sorteret fra.

Alle søgemulighederne kan kombineres på kryds og tværs, dvs. både AND, OR, NOT og “søgeord” kan anvendes i samme søgning.