Brug screeningsspørgsmål i kandidatbank

Du kan tilføje screeningsspørgsmål til din kandidatbank og filtere efter kandidaternes besvarelser, så du nemmere kan
selektere i dine kandidater.

Step 1. Start med at gå ind på siden VIRKSOMHED

Step 2. Her klikker du på knappen: SCREENINGSSPØRGSMÅL TIL KANDIDATBANK

Step 3. Herfra tilføjer du dine screeningsspørgsmål til kandidatbanken
Træk den type spørgsmål du skal bruge, fra venstre mod højre, og skriv dit screeningsspørgsmål:

Step 4. Vælg om spørgsmålet skal aktiveres, og om det skal være obligatorisk
Så snart du har markeret “Aktiver spørgsmål til kandidatbank”, vil kandidaterne se spørgsmålet,
når de ansøger i jeres kandidatbank, eller tillader at blive opbevaret i jeres kandidatbank ifm. ansøgning til en af jeres stillinger.

Dvs. Hvis en kandidat ansøger et specifikt job og samtidig tillader at blive opbevaret i kandidatbanken,
vil kandidaten også besvare screeningsspørgsmålene til kandidatbanken.

OBS. Hvis du ikke selv er kontoejer, eller der er flere kontoejere i din virksomhed, er det vigtigt, at I bliver
enige om hvilke screeningsspørgsmål, I ønsker i kandidatbanken, da alle kandidater, der ønsker at blive en
del af jeres kandidatbank, vil møde disse spørgsmål.

Step 5. Filtrer efter kandidaternes besvarelser i din kandidatbank
Start med at gå ind på din kandidatbank, og klik på ikonet længst til højre.
Vælg nu de besvarelser, du ønsker at filtrere efter:

Step 6. Alle kandidater, som har svaret hvad du filtrerer på, vil nu blive vist 😊