Er en motiveret ansøgning egentlig relevant?

Er en motiveret ansøgning egentlig relevant?

Det er der jo nok nogle, der vil mene, den er.

Men for nogle kandidater, måske især dem der allerede er i arbejde, kan den virke uoverskuelig. En motiveret ansøgning er nemlig ikke noget, som kandidaterne blot kan kaste sammen på en time, og så komme videre med dagens gøremål.

Mange bruger lang tid på at ringe til dig, undersøge virksomheden på forskellige platforme, læse om din virksomhedskultur og mere. Alt dette, for at kunne målrette deres ansøgning bedst muligt til din virksomhed 

Så i en travl hverdag med børn, fritidsaktiviteter og fuldtidsarbejde, føler mange kandidater, at de ikke har tid til at skrive en gennemarbejdet ansøgning. Det kan desværre resultere i, at flere kandidater aldrig får søgt dine åbne stillinger, hvor meget de end gerne ville.

Men hvad kan du så gøre, for at imødekomme kandidaternes udfordringer, og få flere i din kandidatpulje?

Jo, nu skal du høre:

En mulighed er, at udskifte en tidskrævende motiveret ansøgning med gode screeningsspørgsmål, som er langt hurtigere at besvare.

At fjerne den motiverede ansøgning er ikke blot en fordel for ansøgerne. Faktisk vil skiftet til screeningsspørgsmål give dig mulighed for, at få en langt mere datadrevet og struktureret ansøgningsproces, hvor du blot kan læse kandidaternes besvarelser af dine selvvalgte spørgsmål. Alt imens du slipper for at læse lange ansøgninger, som ikke besvarer det, som i virkeligheden er relevant.

Med andre ord, vil det blive lettere for dig at gennemskue, hvorvidt en kandidat besidder de kompetencer eller erfaringer, du efterspørger 

Og hvis du står senere i rekrutteringsprocessen og mangler uddybning af besvarelserne, kan du jo skrive til de mest relevante kandidater, og bede om det. Alternativt, kan du give dem en case de kan løse. De fleste arbejdssøgende vil gladeligt besvare henvendelser fra en mulig ny arbejdsgiver. Sådan får kandidaten nemlig også mulighed for at se både dig og din virksomhed an.