Vores bedste råd til den online jobsamtale 🚀

Vi spurgte vores følgere på LinkedIn, hvorvidt de ønskede at fortsat benytte den online jobsamtale, der har vundet stort indpas i rekrutteringsprocessen de seneste år.

Det kom der dette resultatet ud af:

15 % har svaret: Ja, de kan spare meget tid
55 % har svaret: Som screening før fysisk møde
30 % har svaret: Nej, det personlige går tabt

Som vi kan se, er hele 70 % er tilhængere af det online interview i et eller andet omfang. Men der er stadig 30 %, der oplever, at vi mister noget vigtigt – nemlig det personlige!

Vi har derfor samlet vores 4 bedste råd til, hvordan du gør den til tider upersonlige online jobsamtale mere personlig:

Forsøg, at indlede den online jobsamtale med smalltalk på samme måde, som du ville, hvis du sad til en fysisk samtale. Når man mødes i cyberspace, kan der nemlig godt være en tendens til, at man går til samtalen uden yderligere indledning, og det hele kan virke lidt samlebåndsagtigt. 

Tænk mere over din mimik og dit kropssprog end du ellers ville. Når du sidder bag en skærm, kan det være svært for kandidaten at læse de små måder, der viser, at du er interesseret i samtalen. Husk derfor at smile, nikke eller noget tredje, der viser at du lytter og er nærværende. I det hele taget så gør noget ekstra ud af at skabe en god og hyggelig stemning omkring mødet. 

Da der er stor forskel på om mødet med kandidaten er online eller personligt, så det er vigtigt, at alle kandidater så vidt muligt følger samme proces, uanset om deres samtale er online eller personlig. Dog skal man huske, at man ikke kan skære kandidater, der har samtale online fuldstændig over samme kam, som kandidater man har mødtes med fysisk.

Da 85 % af de adspurgte ønsker et fysisk møde, skal vi så vidt muligt heller ikke springe det over. Vi kan blot sætte det fysiske møde op, lidt senere i rekrutteringsprocessen. 

Tak for alle jeres gode input, og god fornøjelse med jeres online og fysiske jobsamtaler😊